2010-02-19

اسفند 3 قیام رهاییبخش

سوم اسفند 2568 ایرانی، برابر با 22 فوریه 2010 ترسایی، به سالگرد قیام رهایی بخش سوم اسفند رسیده ایم. در برنامه ی امروز میزبان تیمسار سرلشگر آیرملو و ناخدا نریمان آریابان، دو امیر شاهنشاهی، آزادیخواه، مبارز وَ دانشمند هستیم. از ایشان تقاضا شد به مناسبت سوم اسفند هر یک پنچ رویداد از دستاوردهای رضاشاه کبیر را گلچین و با شنوندگان در میان نهند


با سپاس از تیمسار سرلشگر آیرملو، پیش از آنکه به دومین مبحث برگزیده ی ناخدا آریابان برسیم، از سروران بزرگوار اجازه میخواهم پرسشی را با شما در میان بگذارم. تیمسار آیرملو در بخش نخستین فرمایشات شان، به نبوغ میرپنج رضاخان بویژه مهارت در تیراندازی اشاره فرمودند. پرسش از شما بزرگواران در مقام کارشناس نظامی؛ مهارت رضاخان تا چه حد در فتح تهران هنگام قیام سوم اسفند تاثیر داشت؟
با سپاس از تیمسار سرلشگر آیرملو، آیا درست است که رضاشاه برای برگشتن احمدمیرزا از فرنگ، به پیشواز وی تا بندر جنوب سفر کردند؟
ناخدا آریابان، فرمودند پنج سال پس از قیام سوم اسفند بود که رضاخان با رای نمایندگان مردم به پادشاهی رسیدند. تیمسار آیرملو آیا موافقید که دودمان پهلوی نخستین پادشاهی مردمی یعنی برگزیده ی مردم ایران بوده است؟


 به تازگی دکتر متینی سندی رو کردند که مصدق مخالف مسیر جنوب به شمال راه آهن بود و میخواست مسیر آن از غرب به شرق یعنی اتصال دو مستعمره ی انگلیس از عراق به هند برسد. در مورد این سند جدید چه نظری دارید؟


زدودن کفن سیاه چشمگیرترین پیشرفت اجتماعی ایران و خاورمیانه که رژیم جمهوری اسلامی ناچار با پاشیدن اسید به چهره بانوان و کشیدن تیغ موکت بر گونه ی زنان، فعلا این ننگ را بر مام میهن تحمیل کرده است. و اما پنجمین دستچین ناخدا آریابان از گنجنامه ی قیام سوم اسفند


2010-02-03

بهمن 15 حق رای بانوان

امروز پانزدهم بهمن 2568 ایرانی، برابر با 4 فوریه 2010 ترسایی، به سالگرد قانون اصلاح انتخابات و حق رای بانوان رسیده ایم. در برنامه ی امروز میزبان سرکار بانو منصوره پیرنیا، پژوهشگر و نویسنده ی آزادیخواه هستیم


بهمن 15 حق رای بانوان، شاهنشاه آریامهر

درود هم میهن، سی و یک سال از همه پرسی تقلبی 13 فروردین 1358 و بارها انتخابات غیرقانونی و نمایشی رژیم جمهوری اسلامی میگذرد. توجه شما را به گفتگو با شاهنشاه آریامهر به مناسبت 15 بهمن 1341، سالگرد فرمان حق رای زنان و اصلاح قانون انتخابات، جلب میکنم.