2010-03-28

فروردین 4 زادروز ارتشبد اویسینام مهمان: سرهنگ احمد اویسی
مناسبت: 4 فروردین 24 مارس، زادروز ارتشبد غلامعلی اویسی

برای نسلی که ممکن است با نام شما آشنا نباشند، آیا ممکن است خود را معرفی کنید. زاده ی کدام شهر ایران هستید. تحصیلات تان را کجا به پایان رساندید. آخرین سمت شما در ایران چه بود؟

پرسش دوم، برای آشنایی شنوندگان با ارتشبد اویسی است. لطفا بفرمایید ارتشبد اویسی تحصیلات ابتدایی و عالیه را کجا به پایان رساندند، نخستین مکان خدمت نظامی شان کجا بود.

پرسش سوم، درباره دوره خدمت شما ارتشبد اویسی است. در مدت خدمت آیا شما تحت فرماندهی ارتشبد اویسی بودید؟ از دوران خدمت در کنار ارتشبد اویسی چه خاطراتی به یاد دارید؟

پرسش چهارم: درباره ی انضباط و ایمان ارتشبد اویسی است. به نظر شما چرا ارتشبد اویسی زبانزد همگان و الگوی تمام عیار یک ایرانی خداشناس، شاهدوست و میهن پرست بود؟

پرسش پنجم: درباره ی منش ارتشبد اویسی با افسرانی است که به وی گزارش میدادند. آیا ممکن است نمونه هایی از رفتار ارتشبد اویسی با افسران زیر نظر وی را بازگو کنید؟

پرسش ششم: درباره ی شهامت و واکنش مدبرانه ی ارتشبد اویسی در برابر تهدید عراق در سال 1339 است

در سال 1339 زنده یاد اویسی هنگامیکه فرمانده ژاندارمری بودند، دولت عراق اخطار کرد که چون خود را مالک تمامی اروندرود میپندارد از رفت و آمد کشتی های ایران با پرچم ایران جلوگیری خواهد کرد. لطفا بفرمایید از واکنش بهشتی روان اویسی در مقابل عراقی ها چه بود؟

پرسش هفتم: درباره ی خمینی و خرداد 42 است. اکنون که نزدیک نیم قرن از فتنه ی خرداد 42 میگذرد، به نظر شما سهم اسدالله علم، سپهبد نصیری و بهشتی روان ارتشبد اویسی در نجات کشور از چنگ ارتجاع در آن روزها، چه بود؟

پرسش هشتم: درباره ی دشمنان اویسی است. به نظر شما از چه سالی، میهن پرستان مانند ارتشبد اویسی و سرلشگر عباس شقاقی به نقش مهره های دسیسه باز مانند حسین فردوست پی بردند؟

پرسش نهم: درباره ی پراکندن وفاداران به دودمان پهلوی از دور شاهنشاه است. چهارم مهرماه 1357 دکتر علیقلی اردلان وزیر دربار شد. سپس وزارت دربار اعلام کرد که کلیه فرامین آجودانها از طرف شاهنشاه لغو گردید. سِمَت روسای تشریفات دربار شاهنشاهی حذف شد. منوچهر صانعی، هدایت الله ذوالفقاری، خسرو اکمل، موسوی نسل، فریدون سررشته داری و شما که آجودان مخصوص ولیعهد بودید برکنار شدید. برادر شما ارتشبد اویسی برای درمان راهی خارج شده بود. آیا امروز میدانید و میتوانید بگویید چرا و چگونه میهن پرستان را از کنار فرمانده دور کردند؟

شیوه ی برنامه های کانون است که پیام پایانی را به مهمان بسپُرَد. اگر امروز 4 فروردین در زادروز ارتشبد اویسی، ایشان نزد شما بودند، پیام ایشان به همسنگران روشنگری وُ میهن پرستی، آزادیخواهان امروز و سازندگان ایران فردا چه بود؟