2010-03-14

اسفند 24 زادروز شهریارشفیق

امروز 24 اسفند 2568 ایرانی، برابر با 15 مارس 2010 ترسایی، به زادروز والاگهر شهریار شفیق رسیده ایم. در برنامه ی امروز میزبان ناخدا سعید زنگنه، همدوره تحصیلی و همقطار دوران خدمت والاگهر شفیق هستیم

https://soundcloud.com/cent-strat/celebrating-hrh-shahriar-shafiqs-70th-birthday

درود ناخدا زنگنه، پرسش نخست جهت آشنایی شنوندگان با شماست

برای نسلی که ممکن است با نام شما آشنا نباشد، آیا ممکن است خود را معرفی کنید. زاده ی کدام شهر ایران هستید. تحصیلات تان را کجا به پایان رساندید. آخرین سمت شما در ایران چه بود؟

پرسش دوم، درباره ی معرفی والاگهر شهریارشفیق است

در زندگینامه ی شهریار شفیق میخوانیم که وی پس از خاتمه تحصیلات در مدرسه رازی، هنگام تحصیل در دانشکده ی نیروی دریایی دارتموث شمشیر افتخار گرفت. با درجه ی ناوبان دومی به عنوان افسر مخابرات ناو بایندر در خرمشهر؛ خدمت نظامی خود را شروع کرد. ناخد زنگنه؛ لطفا بفرمایید کجا و چگونه با شهریارشفیق آشنا شدید. از دوران تحصیل شهریار شفیق چه خاطره ای به یاد دارید؟

پرسش سوم، درباره ی بهترین خاطره ی دوستی شما با شهریار شفیق است

بهترین خاطره ای که تا به امروز از خنده های شهریار شفیق در گوش تان طنین انداز است کدام اند؟

پرسش چهارم: درباره ی سرشت و گهر به راستی والای شهریارشفیق است

از سوی پدری، پدربزرگ والاگهر شفیق، وزیر دربار فاروق بود و از سوی مادری، پدربزرگش شاه ایران. پدر شهریار، زنده یاد احمد شفیق تحصیل کرده ی اروپا بود. پدرزن شهریار، دکتر اقبال از سرشناس ترین زمامداران پهلوی بود. با اینحال افرادی که از دور و نزدیک با شهریار شفیق آشنا بودند، همگی میگویند که وی متظاهر به اشرافیت نبود. همه مجذوب خصائل مردمی وی میشدند. به نظر شما چه عواملی در شکل گیری شخصیت شهریار شفیق تاثیر داشت؟

پرسش پنجم: در باره ی احترام و رفتار شهریار شفیق با پرسنلی است که به وی گزارش میدادند

آیا ممکن است نمونه هایی از رفتار شهریار شفیق با رتبه های پایین تر را بازگو کنید؟

پرسش ششم: درباره ی پایگاه هوادریایی خسروآباد است

والاگهر شفیق در توسعه ی نیروی دریایی چه تاثیری داشتند؟ آیا ممکن است از کوششهای ایشان در سالهای 46 تا 51 در برپایی پایگاه هوادریایی خسروآباد و خارک بگویید.

پرسش هفتم در باره ی گوشمالی تفنگداران عراقی بدست شهریار شفیق است.

در تابستان 49 یک ناوچه ی عراقی وارد آبهای ایران شد و توسط هاورکرافت ایران غرق و شش افسر و درجه دار آن دستگیر شدند. آیا از هدف شهریارشفیق که فرمانده ناوگان ایران در آن درگیری بود آگاهی دارید. چرا عراقی ها هر چندگاه نیاز به گوشمالی داشتند؟

پرسش هشتم: درباره ی عملیات آزادسازی جزایر سه گانه ای ایرانی است.

9 آذر 1350 ناوسروان شهریار شفیق، ناخدا فرید خزعل، سرهنگ صولتی به همراه سروان رضا سوزنچی کاشانی، مهناوی یکم حبیب سولکی کهریزی و ناوی آیت خانی راهی آزادسازی جزایرسه گانه خلیج فارس از چنگ انگلیس میشوند. در جریان عملیات سوزنچی، کهریزی و خانی کشته شدند. آیا درست است که ایشان فرمانده نیروی هاورکرافت بودند و نخستین افسری بودند که در عملیات پا به این بخش از خاک ایران گذاشتند؟

پرسش نهم: درباره زمانی است که شهریار شفیق فرمانده پایگاه خارک شدند

چرا شهریار شفیق که خواهرزاده ی فرمانده ی کل قوا بودند، در مشاغل ستادی تهران به سر نبردند؟

در دوره ای که شهریار شفیق فرمانده پایگاه خارک و سپس بخشدار جزیره خارک شدند، شما شاهد چه تحولاتی بودید؟

پرسش دهم: درباره اروند رود است

با درایت شاهنشاه آریامهر به موجب پیمان الجزایر حق حاکمیت ایران بر نوار مرزی اروندرود از 16 اسفند 1353 برابر 6 مارس 1975 رسما به امضاء مقامات عراقی رسید. در آن زمان شهریار شفیق فرمانده نگهبانی از کشتی ابن سینا در اروند رود شدند. آیا از آن هنگام تغییری در واکنش و گردن کشی های کشور عراق به یاد دارید؟

پرسش یازدهم درباره ی سالهای 54 تا 57 است

در سال 54 شهریار شفیق پس از آنکه دوره ی فرماندهی و ستاد را در دانشکده ی گرینویچ انگلستان گذرانید به فرماندهی ناوگروه و سپس فرمانده ی ناوشکن های ایران شد. وی از سال 55 تا 57 جانشین فرمانده ی ناوگان دریایی ایران در خلیج فارس و دریای عمان بود

ناخد زنگنه، از این سالهای درخشان که با کوشش شهریار شفیق، شما و دیگر قهرمانان ملی، ایرانیان؛ سالار خلیج فارس و دریای عمان بودند، چه برگهایی میتوانید به دفتر تاریخ زرین ایران، به ویژه اعاده حق حاکمیت ملی بر جزایر سه گانه بایسته است، بیافزایید؟

شیوه ی برنامه های کانون است که پیام پایانی را به مهمان بسپُرَد. پیام ناخدا زنگنه به مناسبت 24 اسفند زادروز شهریارشفیق به همسنگران روشنگری وُ میهن پرستی، آزادیخواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست.