2009-11-04

آبان 14 سالگرد نیروی دریایی

درود هم میهن

به برنامه ی "یادواره های تاریخ" خوش آمدید، این برنامه توسط "کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان" به دست شما میرسد. "یادواره های تاریخ"، به فراخور رویدادهای تاریخ ساز کشورمان، برای آگاهی وُ روشنگری، پیشکش هم میهنان درونمرز میگردد. آنکس که تاریخ را نمیداند صرفا نادان است. اما آنکس که تاریخ را انکار میکند تبهکار است. همصدا با شما، از "حذف حافظه ی تاریخ"، پیشگیری میکنیم. پاسخهای مهمان برنامه الزاما معرف عقاید این کانون نیست

امروز چهاردهم آبانماه 2568 ایرانی، برابر با 5 نوامبر 2009 ترسایی، به سالگرد بنیانگذاری نیروی دریایی ایران رسیده ایم. در برنامه ی یادواره های امروز؛ میزبان ناخدا ناصر میمند، از قدیم ترین مبارزان میهن پرست و مشروطه خواه سی سال گذشته هستیم. با درود و خوش آمدگویی به ایشان پرسشها را در میان میگذارم


درود ناخدا میمند
یک: برای نسلی که ممکن است با نام شما و پیشینه ی دستاوردهای شما آشنا نباشد؛ آیا ممکن است جهت آگاهی شنوندگان این برنامه لطفا خود را معرفی کنید؟ زاده ی کدام شهر ایران هستید، تحصیلات تان را کجا به پایان رساندید، آخرین سمت شما در آرتش چه بود و فرازهایی از کوششهای میهنی تان در برونمرز چه بوده است؟
دو: 77 سال پیش 9 فروند کشتی جنگی که از طرف دولت ایران برای نیروی دریایی شاهنشاهی در خلیج فارس به دولت ایتالیا سفارش داده شده بود وارد بندر بوشهر شد. و در 14 آبان همانسال بمناسبت تاسیس نیروی دریایی ایران بدست اعلیحضرت رضاشاه کبیر، مراسم خاصی از طرف افسران نیروی دریایی برگزار شد. ناخد میمند لطفا بفرمایید در دوره ی شما، از برپایی مراسم سالگرد برگذاری نیروی دریایی چه خاطره ای به یاد دارید


سه: ناخد میمند پرسشی بعدی درباره ی بهبود کیفیت و کمیت نیروی دریایی در دوره ی شماست. چه نکات برجسته ای درباره ی افزایش شعاع زیر پوشش جغرافیایی ناوهای نیروی شاهنشاهی و همچنین درباره ی افزایش تعداد زیردریایی و همچنین ارتقاء کیفیت آموزشی نیروی دریایی در زمان شاهنشاه آریامهر به یاد دارید که لازم میدانید به مناسبت این روز در تاریخ ثبت گردد؟


بیشتر دوره های آموزشی در کدام کشور انجام میگرفت؟

چهار: پرسش بعدی جنبه ی پاسخ شماست به تاریخ. ناخدا میمند در مقام یک فرمانده ناوتیپ به سالهایی برگردیم که شما برای اعاده ی حق ایران بر اروندرود با چالش از حزب بعث عراق روبرو بودید. برخی از دانشجویان ایرانی نما در برونمرز، عبارت ژاندارم منطقه را سرزبان انداخته بودند. امروز همانها وقتی بیگانگان نام خلیج فارس را تحریف میکنند؛ همگی سکوت کرده اند. ناخدا میمند شما آنروزها هنگامیکه به عرشه ی کشتی وارد میشدید یا سکان فرماندهی را به دست میگرفتید چه احساسی داشتید. آیا شما و دیگر درجه داران نیروی دریایی خود را ژاندارم تحت امر سیاستهای آمریکا و انگلیس می دیدید؟


ناخدا میمند؛ امروز که نام خلیج فارس و حتی مالکیت ایران بر جزایرسه گانه زیر سوال رفته است، پاسخ تاریخ به ایرانی نماهای آنروز و روشنفکرنماهای امروز، چیست؟


به برنامه ی یادواره های تاریخ گوش میکنید. مهمان برنامه ی امروز چهاردهم آبانماه 2568 ایرانی، برابر با 5 نوامبر 2009 ترسایی، ناخدا ناصر میمند، از قدیم ترین مبارزان میهن پرست و مشروطه خواه سی سال گذشته هستند.


پنج: پرسش بعدی درباره ی آسیبهایی است که سیاستهای رژیم برآمده از شورش اسلامی بر بنیه نیروی دریایی ایران زده است. 31 سال سرهنگ سید احمد مدنی وزیر دفاع آخوندها در روز 21 اسفند کلیه ی قراردادهای مربوط به تاسیس کارخانه هلیکوپترسازی ایران را منحل کرد. و باز هم در 8 فروردین سید احمد مدنی در مصاحبه با واشنگتن پست اعلام کرد که رژیم میخواهد سلاحهای خریداری شده از آمریکا از جمله هواپیماهای اف 14 را پس بدهد.


ناخدا میمند. آیا نیروی دریایی شاهنشاهی ایران دارای واحد هلیکوپتر و هواپیما جنگنده ی تحت فرماندهی خود بود؟


لطفا بفرمایید پس دادن سلاحهای خریداری شده؛ چه تاثیر منفی بر نیروی دفاعی ایران در خلیج فارس هنگام حمله ی میگهای عراقی بوجود آورد.

شش: پرسش بعدی درباره نفوذ کشورهای بیگانه و استعمارنوین است که برای نفوذ در شاخاب فارس دسیسه میکردند. ناخدا میمند آیا با اسنادی که اکنون بدست رسیده است، آیا میتوان بدون شک ثابت کرد که کدام کشور آموزش و ارسال اسلحه به چریکهای ظفار را تامین میکرد؟


در تاریخ جنگهای چریکی ثبت است که نیروی شاهنشاهی ایران، نخستین نیروی منظمی بود که در جنگ چریکی پیروز شد. ناخدا میمند علاوه بر نیروی آتشبار برتر به نظر شما چه عوامل دیگری موجب پیروزی شما در جنگ ظفار شد؟


هفت: ناخد میمندا پرسش بعدی درباره دورنمای منطقه است، شاهنشاه آریامهر سالها پیش از وقوع فاجعه 57 پیش بینی میکردند که در غیاب نیروی دریایی آرتش شاهنشاهی، ملوانان خارجی از پس اغتشاش در خاورمیانه برنخواهند آمد. امروز میبنیم نیروهای آمریکا بین عراق و افغانستان این پا و آن پا میکنند. ناخدا میمند شما در مقام یک فرمانده ناوتیپ و کارشناس، دورنمای حضور نیروی دریایی آمریکا در 10 سال آینده را چگونه میبینید؟


هم میهنان، به پایان برنامه ی یادواره های تاریخ رسیده ایم. ناخدا ناصر میمند ایران را سپاس برای وجودتان. برنامه ی امروز به مناسبت سالگرد بنیانگذاری نیروی دریایی ایران، تهیه شده بود.


بشود که نور وَ ایمان به آزادی، بر تاریکی ِ استبداد وُ خرافات ِاهریمنی، چیره گردد. یادواره های تاریخ، به رویدادهایی میپردازد که در ایران آخوندزده، باید وَ میخواهند از خاطره ها حذف گردد. آنانکه تاریخ را نادیده بگیرند، محکوم به تکرار آن میباشند. ایرانیاران، برای بازپسگیری تاریخمان کمر همت ببندید.


ناخدا ناصر میمند شیوه ی این برنامه است که پیام پایانی را به مهمان بسپُرَد. پیام شما به مناسبت این روز به همسنگران روشنگری وُ میهن پرستی، آزادیخواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست.