2009-11-29

آذر 10 سالگرد نجات جزایر سه گانه ایرانی

امروز ده آذرماه 2568 ایرانی، برابر با 1 دسامبر 2009 ترسایی، به سالگرد نجات جزایر سه گانه رسیده ایم
مهمانان میزگرد امروز به ترتیب نام آخر
جناب دکتر اسدنصراصفهانی دبیرکل کنگره همبستگی ایرانیان
ناخدا مرتضی بدری، از قهرمانان نیروی دریایی ایران
سرور لهراسپ زینالی از جنبش آذربایجان
سرور مسعود سپند نویسنده و چکامه سرای میهنی
سرهنگ کیومرث فرهومند

نخست: برای نسلی که ممکن است با نام، پیشینه و دستاوردهایتان آشنا نباشند؛ آیا ممکن است خود را معرفی کنید؟ زاده ی کدامین شهر، تحصیلات تان کجا به پایان رسید، آخرین سمت شما در ایران چه بود و همچنین، فرازهایی از کوششهای میهنی تان در برونمرز چه بوده است؟

دو- روز 10 آذر 1350 هنگامیکه از نجات جزایر سه گانه باخبر شدید کجا بودید؟ چگونه باخبر شدید؟ واکنش مردم در کوچه و خیابان چه بود؟

سه - تاریخچه ی باستانی جزایر سه گانه در خلیج فارس چیست؟
آیا حکومت بر جزایر بین ایران و بیگانگان دست به دست شده بود؟
پرسشی درباره ی خلیج فارس پیش از انقلاب مشروطیت. پرتغالی ها به هر دلیلی که برای من روشن نیست، خلیج فارس را ترک میکنند، منتها کشتی های جنگی بریتانیا وارد منطقه می شوند. با اینکه در آن زمان خلیج فارس شاهرگ اقتصادی غرب نبود. چرا انگلستان وارد این منطقه شد و واکنش شیخ نشین ها و حکومت ایران چه بود؟

چهار – آیا به جزایر سه گانه سفر کرده اید؟ چند بار؟ خاطره شما از آب و هوا و مردم منطقه چیست؟

پنج - برخی میگویند که شاه در ازای بازپسگیری جزایر سه گانه حاضر به جدایی بحرین شد. پاسخ شما چیست؟
آیا پیاده کردن نیروی دریایی شاهنشاهی در جزایر سه گانه با توافق انگلستان بود؟
آیا نجات جزایر سه گانه با درگیری نظامی و خونریزی همراه بود؟
واکنش کشورهای منطقه چه بود؟
آیا نیروهای انگلیس با میل و تصمیم خود خلیج فارس را ترک کردند؟
نقش انگلستان در ایجاد اتحادیه کشورهای منقطه خلیج فارس چه بود؟

شش – ادعای امارات متحده بر جزایر ایرانی از چه زمان و بر چه اساس است؟
پایگاه اطلاع رسانی الشرق الاوسط، از قول وزیر خارجه امارات در یک کنفرانس مطبوعاتی گزارش کرده بود اعراب ادعای خود را در دادگاه بین المللی خواهند برد. آیا تحریک اعراب بخاطر فعالیت های هسته ایی آخوندهاست؟
آیا شعارهای صدور انقلاب شان در مناطق شیعه نشین موجب اکنش و ادعای دروغین امیرنشین ها شده است؟

هفت- اگر رژیم آخوندی بر سر جزیره ی ابوموسی کوتاه بیاید، آیا آسیب اقتصادی بر ایران جبران پذیر خواهد بود؟

هشت- سپاس دوباره از همکاری سرور کاظم مدارا در تهیه ی برنامه ی امروز، شیوه ی این برنامه است که پیام پایانی را به مهمان بسپُرَد. پیام شما به مناسبت سالگرد نجات جزایر سه گانه به همسنگران روشنگری وُ میهن پرستی، آزادیخواهان امروز و سازندگان ایران فردا چیست

کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان
با نگرش رویدادهای ایران، ایرانیان میتوانند آینده ای همسود بنگارش در آورند