2009-09-24

مهر 2 تظاهرات نیویورک

با درود و مهر به شنوندگان ارجمند. در برنامه ی امروز 2 مهر ۲۵۶۸ ایرانی برابر با 24 سپتامبر ۲۰۰۹ میزبان دکتر هوشنگ انور هستیم
جناب دکتر انور درود بر شما. پرسشهای امروز درباره ی تظاهرات ضدجمهوری اسلامی در نیویورک میباشد

پیش از آنکه از تظاهرات دیروز نیویورک بگویید، آیا به یاد دارید که نخستین تظاهراتی که در آن شرکت کردید کی و کجا بود و شعارهای اصلی آنروزها چه بود؟

شعارهای دیروز در مقایسه با شعار سالهای نخست به روی کار آمدن رژیم اسلامی چه تفاوتهایی پیدا کرده است. آیا خواستهای مردم مشخص تر و کوبنده ترشده است؟
آخوندها همیشه نگران قدیمی ترین دشمن خود یعنی میهن پرستان و اصلی ترین رقیب خود یعنی رجویستها بوده اند. آیا همدستی هرچند کوتاه مدت این دوگروه میتواند رمز سقوط رژیم باشد؟

در طی سی سال گذشته همانهایی که سی سال پیش مرگ بر شاه میگفتند توانسته اند دهانها را از گفتن جاوید شاه باز دارند. تاجایی که در تظاهرات 14 امرداد امسال دبیرکل سازمان خداشاه میهن علیرغم میل قلبی خود همصدا با دبیرکل حزب مشروطه و البته به قول برخی به دستور دبیرخانه مانع حمل تصویر رهبر آزادگان میهن پرست شدند. دکتر انور در تظاهرات دیروز علاوه بر پرچم ملی، چه پرچم و تصویرهایی به چشم میخورد؟

رجویستها توانسته اند کاستی های رهبری خود را با سازماندهی جبران کنند ولی میهن پرستان در هر دو زمینه با همه مگر با خودشان مدارا کرده اند. آیا امکان دارد که اصلاحاتی های بازنده انتخابات برنده ی حکومت پس از ولایت فقیه گردند. در چه شرایطی احتمال دارد که میهن پرستانی که ضد انقلاب بهمن 57 هستند در عمل مجری طرح تبدیل جمهوری اسلامی به جمهوری ایرانی گردند؟

دو شخصیت ایرانی سرشناس در دانشگاههای آمریکا یکی دکتر میلانی و دیگری دکتر کریمی حکاک در سالهای گذشته بارها بورس دانشگاهی و شهریه در اختیار دانشجویان خارج از کشور قرار داده اند. از شرکت این دانشجویان در میان سبزپوشها چه اطلاعی دارید؟

در پرجمعیت ترین لحظه تظاهرات کجا بودید و تا چند بلوک جمعیت به چشم میخورد؟

رژیم آخوندی ادعا کرده بود که صهیونیستها خرج این تظاهرات را پرداختند. این اتهام رژیم بر چه اساسی است؟

در اعتصاب غذای یکماه پیش پاسدار اکبرگنجی در نیویورک آوردن پرچم ملی ممنوع شده بود. آیا کسی به نماد ملی و هویت ملت اعتراض کرد؟

به برنامه ی کانون بررسی و آینده نگری ایرانیان گوش میکنید. امروز 2 مهر ۲۵۶۸ ایرانی برابر با 24 سپتامبر ۲۰۰۹ میزبان دکتر هوشنگ انور هستیم

کدام چهره های سرشناس سیاسی سخنرانی کردند؟

خسته نباشید بر شما و تدوین کنندگان این قطعنامه . برکناری جمهوری اسلامی و استقرار مردمسالاری. دستگیری و مجازات سران مجرم رژیم. اعتراض به بستن قرارداد بازرگانی با رژیم. آیا متن قطعنامه به زبان انگلیسی پخش شد؟

دکتر انور آینده هماهنگی تظاهرات برونمرز با مبارزات هم میهنان درونمرز را چگونه میبینید؟

دکتر انور ارجمند برای شما و همه میهن آرزوی تندرستی و پیروزی دارم